2,046 Reputation

10 2 days ago
10 Nov 24
+10 11:14 upvote
10 Nov 22
10 Nov 21
10 Nov 10
10 Nov 4
10 Oct 29
10 Oct 28
10 Oct 24
50 Oct 23
100 Oct 22
80 Oct 21
20 Oct 20
20 Oct 11
20 Sep 22
10 Aug 27
10 Aug 24
10 Jul 16
20 Jul 9
0 Jun 25
10 Jun 22
0 Jun 17
-60 May 25
10 May 16
8 May 13
10 May 9
30 May 8
10 Apr 23
10 Apr 17
10 Apr 13